Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen
Undertittel
Forfattere Brainerd, S.M. (ed.)
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 66: 103pp.
ISBN, ISSN 82-426-1365-6 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no