Publikasjon

Tittel Utmarksturisme i fjellregionen i Sørøst-Norge - vekst og vyer eller nedgang og resignasjon?
Undertittel
Forfattere Dervo, B.K., Aas, Ø., Kaltenborn, B.P. & Andersen, O.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 73: 31pp.
ISBN, ISSN 82-426-1407-5 0805-469X
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no