Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Ulv - Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak
Undertittel
Forfattere Pedersen, H.C., Brainerd, S.M., Liberg , O., Sand , H. & Wabakken , P.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 61: 89pp.
ISBN, ISSN 82-426-1359-1 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no