Publikasjon

Tittel Natur i endring
Undertittel Terrestrisk naturovervåking 1990-2003
Forfattere Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Nygård, T. & Økland , R.H.
År 2003
Kilde NINA Temahefte 24: 30pp.
ISBN, ISSN 82-426-1414-8 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no