Publikasjon

Tittel Suksesjon av ferskvannsinvertebrater i et nyetablert damsystem i Trøgstad kommune
Undertittel
Forfattere Walseng, B. & Hov , A.M.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 74: 50pp.
ISBN, ISSN 82-426-1424-5 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no