Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med den nye rovviltmeldingen - Potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia : GIS - analyser på et økoregionalt nivå
Undertittel
Forfattere Lande , U.S., Linnell, J.D.C., Herfindal , I., Salvatori , V., Brøseth, H., Andersen, R., Odden, J., Andrén , H., Karlsson , J., Willebrand , T., Persson , J., Landa, A., May, R., Dahle , B. & Swenson, J.E.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 64: 31 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1362-1 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no