Publikasjon

Tittel Grågåsundersøkelser på Vega 2002 og 2003
Undertittel
Forfattere Follestad, A.
År 2003
Kilde NINA Notat : 7pp.
ISBN, ISSN 82-426- 0802-3115

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no