Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Gaupe - bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier
Undertittel
Forfattere Andersen, R., Linnell, J.D.C., Odden, J., Andrén , H., Sæther , B.-E., Moa , P., Herfindal , I., Kvam, T. & Brøseth, H.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 59: 28pp.
ISBN, ISSN 82-426-1357-5 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no