Publikasjon

Tittel Hydroksylerte polyklorerte bifenyler (OH-PCBer) i norske rovfuglegg: Sammenligning av to nye analysemetoder
Undertittel Nordisk kjemisk vintermøte. Storlien, Sverige, 12-14 mars 2003.
Forfattere Berger , U., Herzke , D., Sandanger , T. & Nygård, T.
År 2003
Kilde .
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no