Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Lokale syn på rovvilt og rovviltforvaltning. En undersøkelse i fire kommuner: Aurskog-Høland, Lesja, Lierne og Porsanger.
Undertittel
Forfattere Skogen, K., Haaland, H., Krange , O., Brainerd, S.M. & Hustad , H.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 70: 30pp.
ISBN, ISSN 82-426-1369-9 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no