Publikasjon

Tittel Vårrastende kortnebbgjess i Vesterålen.
Undertittel Konflikter med landbruket, årsaker og konsekvenser.
Forfattere Tombre, I., Madsen , J., Tømmervik, H. & Eythórsson , E.
År 2004
Kilde NINA Fagrapport 77: 25 pp.
ISBN, ISSN 82-426- 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no