Publikasjon

Tittel Laksefiskeboka. Om sammenhenger mellom beskatning, fiske og verdiskaping ved elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye.
Undertittel
Forfattere Fiske, P. & Aas, Ø. (eds.)
År 2001
Kilde NINA Temahefte 20: 100 p. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426-1267-6 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no