Publikasjon

Tittel Effekter av rømt laks på villaks.
Undertittel
Forfattere Fleming , I.A., Hindar, K., Jonsson, B. & Hansen, L.P.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 17: 94-97.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no