Publikasjon

Tittel Virkninger av fysiske naturinngrep - systemøkologisk innretning. Sluttrapport.
Undertittel NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000
Forfattere Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.)
År 2001
Kilde NINA Temahefte 16: 98 s.
ISBN, ISSN 82-426-1162-9 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no