Publikasjon

Tittel Geografisk variasjon og utviklingstrekk i norske laksebestander
Undertittel
Forfattere Jensen, A.J. (ed.)
År 2004
Kilde NINA Fagrapport 80: 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 82-426-1485-7 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norsk institutt for naturforskning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no