Publikasjon

Tittel Genetisk mangfold hos sommerfugler.
Undertittel
Forfattere Hindar, K., Aagaard, K., Balstad, T. & Hanssen, O.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 17: 24-27.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no