Publikasjon

Tittel Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen
Undertittel Bruk av områder og individuell adferd
Forfattere Tombre, I., Madsen , J., Bakken , J., Bergland , O.-P., Kristensen , J.B. & Røsshag , B.
År 2005
Kilde NINA Rapport 3: 32 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1514-4 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nordland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no