Publikasjon

Tittel Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport.
Undertittel NINAs Strategiske instituttprogrammer 1996-2000
Forfattere Hindar, K. & Jonsson, B. (eds.)
År 2001
Kilde NINA Temahefte 17: 125 pp. NINA-NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 82-426-1176-9 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no