Publikasjon

Tittel Hybridisering mellom laks og ørret.
Undertittel
Forfattere Hindar, K., Fleming , I.A., Hansen, L.P. & Balstad, T.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 17: 43-44. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no