Publikasjon

Tittel Nordisk kongeørnsymposium, Stjørdal, Nord-Trøndelag 3. - 5. oktober 2003
Undertittel
Forfattere Gjershaug, J.O., Nygård, T. & Espelien , A. (eds.)
År 2004
Kilde 75 pp. NINA, Trondheim 2004.
ISBN, ISSN
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no