Publikasjon

Tittel Terrengkalking i Gjerstad, Aust-Agder
Undertittel Effekter på skogsvegetasjon og sopp
Forfattere Brandrud, T.E., Bakkestuen, V., Bendiksen, E., Eilertsen , O. & Aarrestad, P.A.
År 2004
Kilde NINA Fagrapport 75: 79 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1442-3 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no