Publikasjon

Tittel Orkla - et nasjonalt referanseverk for studier av bestandsregulerende faktorer hos laks
Undertittel Samlerapport for perioden 1979-2002
Forfattere Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Jensen, A.J., Fiske, P., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Jensås, J.G., Bakke , Ø. & Forseth, T.
År 2004
Kilde NINA Fagrapport 79: 96 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1462-8 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no