Publikasjon

Tittel Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus
Undertittel Årsrapport 2004
Forfattere Heggberget, T.M.
År 2005
Kilde NINA Rapport 22: 34 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1537-3 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no