Publikasjon

Tittel Hvordan påvirker steinsetting av elvebunn ørret- og bunndyrfaunaen i et vassdrag?
Undertittel
Forfattere Jonsson, N., Aagaard, K., Jonsson, B., Bongard, T., Hanssen, O. & Berger, H.M.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 16: 18-31. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no