Publikasjon

Tittel Snefjord Vindpark
Undertittel Konsekvensvurderinger for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring.
Forfattere Tombre, I., Andersen, O., Barlindhaug , S., Bjerke, J.W., Erikstad, L., Frivoll , V., Johnsen , T., Sloreid, S.E., Strann, K.B., Svestad , A. & Tømmervik, H.
År 2005
Kilde NINA Rapport 23: 91 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1540-3 1504-3312
Oppdragsgiver Hydro Olje og Energi.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no