Publikasjon

Tittel Laks i kalkede vassdrag i Norge
Undertittel Status og forventninger
Forfattere Larsen, B.M. & Hesthagen, T.
År 2004
Kilde NINA Fagrapport 81: 25 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1486-5 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no