Publikasjon

Tittel Bever - forvaltning av en jakt-, frilufts- og miljøressurs
Undertittel En håndbok om moderne metoder for praktisk forvaltning av beverbestander
Forfattere Halley, D.J. & Bevanger, K.
År 2005
Kilde NINA Rapport 21: 61 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1536-5 1504-3312
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Vestfold, Norsk institutt for naturforskning, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Akershus, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Oslo.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no