Publikasjon

Tittel Natur- og vegetasjonstyper på Sandholmene i Røst kommune, Nordland
Undertittel Konsekvensutredning i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging
Forfattere Bjerke, J.W.
År 2005
Kilde NINA Rapport 18: 22 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1533-0 1504-3312
Oppdragsgiver Vindkraft Nord A/S.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no