Publikasjon

Tittel Hønsehauken i Nord-Trøndelag 1994-2004
Undertittel Bestandsstatus og bruk av flybilder til forvaltning
Forfattere Nygård, T.
År 2005
Kilde NINA Rapport 20: 22 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1535-7 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no