Publikasjon

Tittel Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotnelva i Troms
Undertittel
Forfattere Kristoffersen , R., Rikardsen, A., Winger , A.C., Adolfsen , P. & Knudsen , R.
År 2005
Kilde NINA Rapport 36: 27 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1559-4 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges Fiskerihøgskole, Norsk institutt for naturforskning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no