Publikasjon

Tittel Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge
Undertittel Oversikt over gjennomførte aktiviteter 1995-2004 : Rovvilt og Samfunn (RoSa)
Forfattere Andersen, R., Odden, J., Linnell, J.D.C., Odden , M., Herfindal , I., Panzacchi , M., Høgseth , Ø., Gangås , L., Brøseth, H., Solberg, E.J. & Hjeljord , O.
År 2005
Kilde NINA Rapport 29: 43 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1549-7 1504-3312
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no