Publikasjon

Tittel Regulerende faktorer for toppskarvbestanden på Sklinna, Nord-Trøndelag
Undertittel
Forfattere Røv, N. & Nygård, T.
År 2005
Kilde NINA Rapport 30: 16 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1550-0 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no