Publikasjon

Tittel Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva
Undertittel Årsrapport 2004
Forfattere Johnsen, B.O., Hindar, K., Balstad, T., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Jensås, J.G., Syversveen , M. & Østborg, G.M.
År 2005
Kilde NINA Rapport 34: 33 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1554-3 1504-3312

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no