Publikasjon

Tittel Holdninger til hytteliv og utvikling av hytteområder
Undertittel Resultater fra en spørreundersøkelse
Forfattere Kaltenborn, B.P., Bjerke, T., Thrane , C., Andersen, O., Nellemann, C. & Eide, N.E.
År 2005
Kilde NINA Rapport 39: 44 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1563-2 1504-3312
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no