Publikasjon

Tittel Bevaring.
Undertittel
Forfattere Laikre , L., Järvi , T., Hindar, K., Einum, S., Næss , T. & Raddum , G.
År 2001
Kilde NINA Fagrapport 45: p. 11-16. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0805-469

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no