Publikasjon

Tittel Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2004
Undertittel
Forfattere Strand, R. & Finstad, B.
År 2005
Kilde NINA Rapport 47: 24 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1577-2 1504-3312
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no