Publikasjon

Tittel Gauperegistrering i utvalgte fylker 2005
Undertittel
Forfattere Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C.
År 2005
Kilde NINA Rapport 61: 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 82-426-1599-3 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no