Publikasjon

Tittel Evaluering av Forum for natur og Friluftsliv (FNF)
Undertittel En erfaringsgjennomgang etter 5 års drift
Forfattere Andersen, O. & Aas, Ø.
År 2005
Kilde NINA Rapport 74: 34 pp.
ISBN, ISSN 82-826-1617-5 1504-3312
Oppdragsgiver Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no