Publikasjon

Tittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding
Undertittel Levedyktighetsanalyser av skandinavisk jerv
Forfattere Sæther, B.E., Engen , S., Persson , J., Brøseth, H., Landa, A. & Willebrand , T.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport 62: 1-28.
ISBN, ISSN 82-426-1360-5 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no