Publikasjon

Tittel Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet
Undertittel NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005
Forfattere Svenning, M.A. & Jonsson, B. (eds.)
År 2005
Kilde NINA Temahefte 31: 64 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1613-12-2 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no