Publikasjon

Tittel Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva
Undertittel Effekter på laks og laksefiske
Forfattere Johnsen, B.O. & Hvidsten, N.A.
År 2005
Kilde NINA Rapport 35: 36 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1555-1 1504-3312
Oppdragsgiver Trønder Energi Kraft AS, NVE, Chr. Salvesen & Chr. Tham's Comm. A/S.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no