Publikasjon

Tittel Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med "frivillig vern" i 2004
Undertittel Delprosjektene Aust-Agder og Østlandet
Forfattere Heggland , A. (ed.), Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Framstad, E., Abel , K., Hofton , T.H. & Reiso , S.
År 2005
Kilde NINA Rapport 45: 133 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1574-8 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Aust-Agder.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no