Publikasjon

Tittel Effekter av isdekke på vinteroverlevelse til laksunger i Altaelva
Undertittel
Forfattere Finstad, A.G., Forseth, T., Næsje, T.F. & Ugedal, O.
År 2005
Kilde NINA Rapport 57: 23 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1593-4 1504-3312
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no