Publikasjon

Tittel Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge
Undertittel Hekkeforekomster i perioden 1968-2005
Forfattere Jacobsen, K.-O.
År 2005
Kilde NINA Rapport 84: 35 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1628-0 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Norsk ornitologisk forening.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no