Publikasjon

Tittel Årsrapport fra NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet i Akershus, Hedmark og Østfold i 2004
Undertittel
Forfattere Heim, M., Solberg, E.J. & Sæther, B.E.
År 2005
Kilde NINA Rapport 12: 12 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1526-8 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Hedmark, Norges forskningsråd, Fylkesmannen i Akershus.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no