Publikasjon

Tittel Brominated flame retardants and other organobromines in Norwegian predatory bird eggs
Undertittel
Forfattere Herzke , D., Berger , U., Kallenborn , R., Nygård, T. & Vetter , W.
År 2005
Kilde Chemosphere 61: 441-449.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no