Publikasjon

Tittel Hønsehauk i Nord-Trøndelag. Hekkestatus og kartlegging av skoglige forhold
Undertittel Foredrag holdt på Fagsamling for de kommunale viltorganene i Nord-Trøndelag i 2005, Røyrvik
Forfattere Nygård, T.
År 2005
Kilde .
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no