Publikasjon

Tittel Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene
Undertittel Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005
Forfattere Østdahl, T. & Skår, M.
År 2005
Kilde NINA Rapport 91: 35 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1635-3 1504-3312
Referat

Oppdragsgiver Miljøverndepartementet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no