Publikasjon

Tittel Viltkartlegging
Undertittel Narvik kommune
Forfattere Strann, K.B., Frivoll , V. & Johnsen , T.V.
År 2005
Kilde NINA Rapport 66: 40pp.
ISBN, ISSN 82-426-1604-3 1504-3312
Oppdragsgiver Narvik kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no