Publikasjon

Tittel Genetisk mangfold hos bjørn.
Undertittel
Forfattere Swenson, J.E.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 17: 16-19. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no